POMOC PRE UKRAJINU AJ Z NÁŠHO KLUBU

Šport v sebe skrýva vždy o čosi viac ako len tréningy, zápasy, góly a výsledky. Je hlavne o ľuďoch, ktorí ho organizujú, alebo priamo hrajú. Dobrá partia je základom úspechu. My takúto partiu v klube máme a práve preto nám nie je ľahostajná situácia, v ktorej sa nachádza náš brankár, Svetozár Rudenko. Ukrajinec, ktorého rodina je stále vo svojej vlasti. Aj na základe tohto faktu sme sa rozhodli, že ako klub pomôžeme vojnovým utečencom z Ukrajiny aspoň tou troškou, ktorú finančne zvládneme.

Dlho sme rozmýšľali, ako by sme mohli čo najefektívnejšie pomôcť tak, aby bola naša pomoc prospešná a dostala sa presne tam, kde ju najviac potrebujú. Nakoniec sme sa rozhodli, že podporíme materiálnu zbierku, organizovanú Slovenským červeným krížom – územným celkom v Leviciach na pomoc vojnovým utečencom. V klube padlo jednoznačné rozhodnutie, že darujeme všetky naše zásoby pitného režimu, ktoré sme dostali do klubu ako sponzorský dar. K nim prikúpime ďalšie fľaše vody z klubových financií a z príspevkov, ktoré nám poskytli členovia nášho klubu, ktorí chceli tiež pomôcť. Takáto pomoc priamo od hráčov nie je v kluboch samozrejmá a práve preto im za to patrí veľká vďaka.

Dnes sa nám podarilo odovzdať do materiálneho skladu SČK cez 180 litrov pitnej vody a pevne veríme, že splní svoj účel a pomôže tým, ktorí ju momentálne najviac potrebujú.

Vojna je stav, ktorý nikto z nás nechce zažiť. Bohužiaľ, práve táto sa odohráva blízko našich životov a niektorých z nás sa priamo dotýka. My sme jednoznačne proti takémuto zaobchádzaniu a vyjadrujeme plnú podporu ľuďom z Ukrajiny, ktorí bojujú o všetko, čo majú.