ROZHOVOR S NAŠIM PREDSEDOM O PERSONÁLNYCH ZMENÁCH V KLUBE

Do nasledujúcej sezóny bude náš klub vstupovať s viacerými zmenami, no asi najväčšie zmeny sa týkajú práve personálneho obsadenia. O tom, čo všetko sa zmení a s akými novými tvárami a menami sa budeme stretávať, sme sa porozprávali s našim predsedom Marekom Markom. 

Skúsme najskôr objasniť, ako náš klub fungoval doteraz počas štyroch sezón. 

Keďže sme tieto štyri roky klub rozbiehali, fungovali sme viac menej na báze jedného človeka. Prvý rok som klub viedol ako predseda spolu s Biankou Kölesovou, ktorá bola sekretár klubu. Tá sa ale po čase presťahovala do Bratislavy a tak som aj túto rolu v klube prebral ja. Okrem toho som trénoval všetky kategórie okrem mužov a robil som všetko, čo bolo v klube treba. Poslednú sezónu mi pri najmenších kategóriách pomáhali chalani z juniorky a mužský tím začal pod svoje krídla brať v plnej miere kapitán Matej Kvočka a vedúci družstva Roman Kvočka. 

Čo sa teda v tejto sezóne zmení? Budú sa zmeny týkať aj vedenia klubu? 

Áno. Najväčšou zmenou, ktorú sme urobili, bola zmena sekretára klubu. Ako som už spomínal, prvým sekretárom klubu bola Bianka Kölesová, ktorá mi pomáhala rozbehnúť klub, hlavne čo sa zakladania občianskeho združenia týka. Bez jej pomoci by tu náš klub dnes asi nebol, za čo jej veľmi ďakujem. Následne som tri roky aj túto funkciu zastával v klube neoficiálne ja, čo ma donútilo hladať náhradu. Túto sezónu sa mi ju podarilo nájsť a ja som rád, že môžem vo vedení klubu privítať nášho hráča mužského tímu, Richarda Gašparca, ktorý bude od tejto sezóny novým sekretárom klubu. Podľa našej dohody bude mať okrem komunikácie so zväzom nastarosti aj neligový úsek nášho klubu. Znamená to, že bude mať na starosti komunikáciu so školami, školské krúžky a organizovanie mimoligových akcii klubu. 

Kto ešte do klubu pribudol okrem nového sekretára? 

Okrem tejto zmeny vo vedení klubu som sa musel zamyslieť aj v otázke hľadania nových trénerov. Túto sezónu budeme mať v lige prihlásených 5 kategórií (možno 6 družstiev) a to by som už sám ako tréner nezvládol. Práve preto do klubu prichádzajú rovno traja noví tréneri. Kategóriu mladšej prípravky preberá Michal Lehocký a v kategórii staršia prípravka budú novými trénermi Peter Kollár a Tomáš Varga. Najmladší z tejto trojice, Tomáš, so mnou absolvoval prakticky celú minulú sezónu pri družstvách mladšej a staršej prípravky ako asistent trénera. Michal a Peter sú trénerskými nováčikmi, aj keď Peťo si už somnou zápasové trénovanie párkrát vyskúšal minulú sezónu pri mladšej prípravke. Verím, že títo traja chalani budú tou správnou voľbou pre našich najmenších členov. 

Budeš aj ty pôsobiť v nasledujúcej sezóne ako tréner v klube?  

Áno, samozrejme budem. Keďže máme troch nových trénerov, ja som pri prípravke skončil a v tejto sezóne preberám v klube novootvorené družstvá mladších a starších žiakov. Obe družstvá prihlasujeme do súťaže SZFB, čo znamená, že sa náš zoznam otvorených kategórii v klube rozšíri o dve nové. Keďže už máme v klube viacero trénerov, budem túto sezónu v klube pôsobiť aj ako šéftréner, aby sa mali chalani vždy na koho obrátiť. Dúfam, že týmto novým konceptom budeme môcť dať deťom ešte viac možností športovať. 

Budú sa zmeny týkať aj mužského družstva?

V mužskej zložke došlo v tejto sezóne k zmene len v hráčskom kádri. Vo vedení družstva stále ostáva ako kapitán Matej Kvočka a ako vedúci družstva Roman Kvočka.