VEDENIE KLUBU

PREDSEDA KLUBU A ŠÉFTRÉNER, TRÉNER MLADŠÍCH A STARŠÍCH ŽIAKOV
Ing. Marek Marko
+421 948 291 531
marek.marko@fbclevice.sk

SEKRETÁR KLUBU
Bc. Richard Gašparec
+421 904 849 234
richard.gasparec@fbclevice.sk

TRÉNER MLADŠEJ PRÍPRAVKY
Ing. Michal Lehocký
+421 907 609 707
michal.lehocky@fbclevice.sk

TRÉNER STARŠEJ PRÍPRAVKY
Mgr. Peter Kollár
+421 908 419 874
peter.kollar@fbclevice.sk

TRÉNER STARŠEJ PRÍPRAVKY
Tomáš Varga
+421 940 557 459
tomas.varga@fbclevice.sk

VEDÚCI DRUŽSTVA MUŽOV
Ing. Roman Kvočka
+421 905 957 462
roman.kvocka@fbclevice.sk