HODNOTY KLUBU

Chceme v našom klube vytvoriť slušnú a zdravú spoločnosť, ktorá bude rešpektovať všetky zásady slušného správania. Hráči, tréneri či rodičia, len ak sa všetci budeme riadiť týmito hodnotami, dokážeme vytvoriť prostredie s kladným prístupom k športu, ktoré bude vzorom pre ďalšie generácie.

Toto sú hodnoty klubu FBC Levice:

REŠPEKT – Je dôležité, aby mal každý hráč FBC Levice rešpekt a úctu voči súperom, trénerom, rozhodcom, ale aj spoluhráčom a rodičom. Rešpektujeme ľudí na ihrisku aj mimo neho, pretože byť človekom znamená viac ako zvíťaziť.

RADOSŤ – Radosť je emócia, ktorú potrebuje pri športe snáď každý. Nie je nič krajšie, ako keď robíme niečo čo nám robí radosť. Niečo, do čoho investujeme svoj čas a mnohokrát aj peniaze. Obzvlášť ak vieme túto radosť šíriť aj okolo seba a to sa nám podarí len vtedy, ak robíme šport s láskou a celým svojím srdcom. 

POKORA – Pokora je jednou zo siedmich cností. Prejavuje sa skromným chovaním a nesebeckosťou. Je veľmi dôležité, aby si každý hráč uvedomil, že nikto nieje dokonalý. Základným kľúčom pokory je prijať všetky svoje nedokonalosti a pracovať na nich.

TÍMOVÝ DUCH – Jeden za všetkých, všetci za jedného. Nechceme hrať za seba, ale chceme hrať ako jeden tím. Hráme tímový šport a spolu sme viac ako jeden. Byť súčasťou jednotného kolektívu je nenahraditeľné.

FAIRPLAY – Fairplay je základným predpokladom športového súťaženia, ktoré dodržiava pravidlá, športové správanie a pomoc súperovi v prípade núdze. Víťazstvo nie je dôvodom k nadradenosti, porazeným vzdáme česť a porážku pokorne uznáme.

RODINA – Rodina je základ života. Rešpekt a úcta k spoluhráčom a trénerom vytvára silné priateľstvá, ktoré budujú florbalovú klubovú rodinu. V tejto rodine si pomáhame, tolerujeme sa a spolupracujeme.