Ďakujeme Mestu LEVICE za podporu a rozvoj nášho klubu, ako aj za poskytnutie športovísk za účelom tréningovej prípravy a dotáciami z rozpočtu Mesta Levice.