2% Z DANÍ

FBC LEVICE – NAJÚSPEŠNEJŠÍ FLORBALOVÝ KLUB V LEVICKOM OKRESE

Robiť šport je v dnešnej dobe veľmi ťažké a finančne náročné, no nechceme sa tejto myšlienky vzdať. Práve preto by sme Vás chceli poprosiť o pomoc vo forme 2% z daní, ktoré nám pomôžu pokračovať ďalej. Náš klub je síce mladý, no už za takú krátku dobu sa stal najúspešnejším florbalovým klubom v Levickom okrese a regióne. Za tri sezóny sme získali historicky prvý mužský a tiež mládežnícky pohár pre naše mesto v súťaži SZFB a do Levíc prijal naše pozvanie prvýkrát prezident SZFB. Naši juniori obsadili druhé miesto na medzinárodnom turnaji. Rozrástli sme sa na skvelých 90 členov, otvorili sme prípravku a žiakov a jeden z našich odchovancov sa dostal do regionálneho výberu dorastencov. Každý rok nám ukazuje, že sa tu florbal oplatí robiť a to aj Vašou zásluhou. Veríme, že aj vďaka Vášmu príspevku budeme schopní ďalej vychovávať úspešných športovcov.

TLAČIVÁ NA POUKÁZANIE 2% Z DANE

ÚDAJE:

Obchodné meno alebo názov: Športový klub FBC Levice
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 52327370

POSTUP:

ZAMESTNANEC:

1. Do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

3. Do 30. apríla 2024 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je: Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.

Vyplnené tlačivá môžete odovzdať na daňovom úrade, elektronicky alebo priniesť na tréning a my zabezpečíme doručenie na daňový úrad v Leviciach.

FYZICKÁ OSOBA:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2023 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2024 buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR). V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť.

Vyplnené tlačivá môžete odovzdať na daňovom úrade, elektronicky alebo priniesť na tréning a my zabezpečíme doručenie na daňový úrad v Leviciach.

PRÁVNICKÁ OSOBA:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2023 uplynie 31. marca 2024 a v tejto lehote je povinnosť daň aj zaplatiť. 

Vyplnené tlačivá môžete odovzdať na daňovom úrade, elektronicky alebo priniesť na tréning a my zabezpečíme doručenie na daňový úrad v Leviciach.

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE:

ĎAKUJEME ZA PODPORU!