POPLATKY

JUNIORI:

Mesačné členské: 20€ 

Doprava na zápasy: 10€ / výjazd

MLADŠIA A STARŠIA PRÍPRAVKA:

Mesačné členské (v rámci klubu): 20€