POPLATKY

JUNIORI:

Mesačné členské: 16€ 

Registrácia člena: 15€ (jednorázový poplatok) 

Doprava na zápasy: 10€ / výjazd

ŽIACI A PRÍPRAVKA:

Mesačné členské (v rámci krúžku): 5€

Mesačné členské (mimo krúžku): 10€