POPLATKY

Mesačné členské: 16€ 

Registrácia člena: 15€ (jednorázový poplatok) 

Doprava na zápasy: 10€ / výjazd