POPLATKY

STARŠÍ ŽIACI:
Mesačné členské: 35€

MLADŠÍ ŽIACI:
Mesačné členské: 30€

MLADŠIA A STARŠIA PRÍPRAVKA:
Mesačné členské: 30€