ODOVZDALI SME DO UŽÍVANIA FLORBALOVÉ BRÁNKY

Pred nedávnom sme vás informovali o troch balíkoch, ktoré k nám dorazili z Čiech a my sme sľúbili, že vám prezradíme, čo v nich bolo. Ten deň prišiel práve dnes. V prvom sa nachádzalo 15 nových mládežníckych hokejok od nášho partnera FATPIPE, druhá krabica bola plná 200 ks loptičiek a tretí najväčší balík boli nové certifikované IFF florbalové bránky, ktoré sme dnes v rámci vzájomnej spolupráce odovzdali do užívania Základnej škole sv. Vincenta de Paul.

Bránky budú uložené v telocvični tejto školy a práve tam ich náš predseda odovzdal do rúk vedúcej Centra voľného času Mgr. Márii Chujacovej. Odovzdávanie bránok sprevádzal príjemný rozhovor o florbalových krúžkoch a deťoch, ktoré sa každý týždeň tešia na tréningy, ale aj o nadchádzajúcich plánoch a projektoch. Poprosili sme oboch o krátke vyjadrenie k spolupráci školy (CVČ) a klubu.

Mgr. Mária Chujacová, vedúca CVČ:

„Spolupráca klubu s našim CVČ funguje od začiatku veľmi dobre. Deti sú motivované k športovej aktivite, či už spoločnými tréningami, alebo spoločnými akciami. Tešia sa na každý jeden tréning, ako aj na to, že majú k dispozícii poriadne florbalové vybavenie, ktoré sa týmito bránkami znova zlepšilo a veľké priestory školskej telocvične. Pánovi Markovi sme veľmi vďační ako vedúcemi florbalových krúžkov za profesionálne tréningy, za čas strávený pri tomto projekte a za vynikajúci prístup k deťom. Je radosť vidieť, ako sa deti tešia na piatok, lebo budú mať florbalový tréning.“

Ing. Marek Marko, predseda klubu a tréner prípravky:

„Po tom, čo sme v septembri prišli s informáciou o spolupráci so Základnou školou sv. Vincenta de Paul, sme hneď rozbehli florbalové tréningy pre žiakov a prípravku, ktoré sa aj napriek pandémii tešia veľkej popularite. Popravde som ani neočakával toľko detí hneď v prvú sezónu, no škola spravila tréningom veľkú propagáciu a aj to malo za následok taký počet detí. Už pri prvých rozhovoroch s pani riaditeľkou školy bolo zrejmé, že táto spolupráca nezostane len pri otvorených krúžkoch. Od prvého momentu sme viedli konštruktívnu debatu s mnohými nápadmi kto môže čo do tejto spolupráce priniesť. Pani riaditeľke som už na začiatku avizoval, že mojím primárnym cieľom bude zabezpečiť škole kvalitné florbalové vybavenie, aby si deti mohli florbal zahrať nielen na krúžkoch, ale aj na hodinách telesnej výchovy. Aj keď sú bránky majtekom klubu, som veľmi rád, že sme ich mohli odovzdať škole do užívania a možno aj takto zlepšiť postavenie florbalu na hodinách telesnej výchovy.“